Connex SUT Değİşİklİklerİnde Hızlı Adaptasyon

SUT ve SUT eki listerde yapılan eklme, çıkartma ve değişiklikler Connex tarafından güncellenmekte, bu değişiklerden hangi malzemelerinizin etkilenmiş olduğu anında listelenebilmekte..

Connex Mobİl erİşİm

Sahada görev yapan elemanlarımız tüm belgerlere rahatça erişebilsin.